Δρομολόγια ΚΤΕΛ Χαλκιδικής

Ημέρες Αναχώρηση από
Σταθμό Θεσσαλονίκης
Επιστροφή από
ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΏραΤιμή  ΏραΤιμή 
Δευτέρα - Παρασκευή 05:30  €12.40
06:15  €12.40
08:30  €12.40
10:45  €12.40
12:45  €12.40
14:30  €12.40
16:30  €12.40
18:30  €12.40
05:30  €12.40
08:00  €12.40
09:30  €12.40
13:00  €12.40
14:30  €12.40
16:15  €12.40
18:15  €12.40
Σάββατο 06:15  €12.40
08:30  €12.40
10:45  €12.40
12:45  €12.40
14:30  €12.40
16:30  €12.40
18:30  €12.40
08:00  €12.40
09:30  €12.40
13:00  €12.40
14:30  €12.40
16:15  €12.40
18:15  €12.40
Κυριακή - Αργίες 06:15  €12.40
08:30  €12.40
10:45  €12.40
12:45  €12.40
14:30  €12.40
16:30  €12.40
18:30  €12.40
08:00  €12.40
09:30  €12.40
13:00  €12.40
14:30  €12.40
16:15  €12.40
18:15  €12.40

Copyright © 2013 Group-Art  Νέα Ρόδα Χαλκιδικής - Τ.: 23770 31509 | 698 08 29 780